Search This Blog

Tuesday, July 26, 2011

നീയും ഞാനും

നിന്നിലേക്കിറ്റുന്ന നാദമെന്നുള്‍ത്തുടിപ്പാണുണ്മയാമി -
തൊന്നാണെന്ന നിന്നറിവാണെന്റെ ജീവനുമീ വെളിച്ചവും
മണ്ണിലേക്കലിയുന്ന നിന്‍റെ ദേഹമതെന്നഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളു-
മെണ്ണുവാനാവാത്ത ദേഹിയെന്നാത്മാവുമീ ഞാനും

No comments: