Search This Blog

Friday, December 31, 2010

നാളെയ്ക്കായ്.......

IMG00120-20101231-1749.jpg
പുതിയൊരാണ്ടിന്നുപുണ്യമാം 
പുലരിയൊരുക്കുവാനണയട്ടെ 
പഴയതാകുവാനായുമീഡിസം
ബറിന്നന്ത്യമാം സന്ധ്യയില്‍ 
ഉണര്‍വ്വുള്ളോരുയരങ്ങള്‍പുലരട്ടെയുര്‍വി 
ലുയരട്ടെനറുമണവുമുയിര്‍തന്‍റെയീണവും


No comments: