Search This Blog

Wednesday, August 3, 2011

അറിക നീ .......

ഉള്ളൊന്നു കാണുവാനഴിക്കുന്നു നിന്നംബര -
മുള്ളറിഞ്ഞുണരുവാനീ പരിരംഭണം
ഉതകുമിതു മാത്രമെന്റെയിരുളാര്‍ന്ന ചേതസ്സി-
നുണര്‍വായൂര്‍ജ്ജമായ് മരുവുവാനങ്ങോളം

അറിക നീയെന്നെയെന്നകലേന്നാരോ മൊഴിയുവ -
തുതിരുന്നു മഴക്കണക്കുളിര്‍ പോലെയെന്റെയുള്ളില്‍
അതിനാലൊഴുകിയകലുന്നസിത ചിന്തക -
ലതുപോലൊരുപാടു നോവുതിര്‍ക്കും മൃതകണങ്ങളും

No comments: