Search This Blog

Tuesday, January 4, 2011

ഞാനും കടലും

അറിയുന്നു ഞാനാഴിയെന്നപോലാഴിയെന്നെയും
നിറയുന്നതിന്നാലീ ജാലികക്കുടുക്കിലെന്നന്നവും 
അണയുന്നോരോരോ തരംഗത്തിലുമെന്‍ജീവരേണുക്കളീ 
മണല്‍പോലെ വിസ്തൃതമതിലേറെ ശുദ്ധം 

No comments: