Search This Blog

Thursday, January 13, 2011

ഒരു രാപ്പൂപ്രണയം
അണയുമൊരിന്ദിന്ദിരത്തിന്നഴകെഴു
മീണമൊന്നിനായ് ധ്യാനലീനയായിരവിലും
പുണരുമതിനാലെന്‍ കുലമതുതുടരുവാനി
പ്പരാഗരേണുവിന്‍ ഗന്ധം പരത്തുന്നുഞാന്‍

No comments: