Search This Blog

Sunday, September 26, 2010


 
മീട്ടുന്ന മുരളികയെ ഗതി മാറ്റി വിട്ടോരീ-
ക്കാറ്റിന്റെ ശീല്കാര മൊരീ ര്‍ച്ച വാള്‍ പോല്‍
തോയം വരുത്തി പ്പാക മുറപ്പിച്ച 
വാളിന്‍റെ മൂര്‍ച്ച ത്തലപ്പില്‍ പടു വീണ പോല്‍ 
ചായം പുരട്ടിച്ച ടുല താളത്തിന്നു കാതോര്‍ത്തു നിന്ന 
തെയ്യ മിന്നാ കെ ത്തളര്‍ന്ന പോല്‍ 
മഴു വീണ പാടിലൂടെ മരം 
ചുടു ചോര ചിന്തുന്നു 
പേ റ്റു നോവിന്റെ ധന്യത 
പെണ്ണിന ന്യമാകുന്നു 
കരിമഷി കണ്ണില്‍ നിന്നാട്ടി പ്പറ ത്തുന്നു 
വേപ്പെണ്ണ തേച്ചു മുലച്ചു ണ്ടു കുഞ്ഞില്‍ നിന്ന ന്യമാക്കുന്നു 
മാസിക മാകു മ്രിതുവൈ ഭവങ്ങള്‍
മാത്രകള്‍ കൊണ്ടു മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു 
ദാഹം കിനിപ്പിക്കു മോര്‍മകള്‍
ചടുല താളത്തിലാ ഴ്ന്നു പോകുന്നു 
ഇന്നിന്റെ 
കാഴ്ച യിലി തൊട്ടു മാത്രം  

No comments: